Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ


God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen!
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us;
God save the Queen! 


O Lord, our God arise,
Scatter her enemies
And make them fall;
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On Thee our hopes we fix,
God save us all! 

Thy choicest gifts in store
On her be pleased to pour;
Long may she reign;
May she defend our laws,
And ever give us cause
To sing with heart and voice,
God save the Queen! 

Not in this land alone,
But be God's mercies known,
From shore to shore!
Lord make the nations see,
That men should brothers be,
And form one family,
The wide world over. O Θεός είθε να σώζει τη μεγαλόψυχη Βασίλισσά μας 
Πολλά χρόνια να ζήσει η ευγενής μας Βασίλισσα
Ο Θεός να σώζει την Βασίλισσα!
Στείλε τη νικηφόρα,
Ευτυχισμένη και δοξασμένη
Να μας κυβερνά για καιρό
Ο Θεός να σώζει την Βασίλισσα! 

Ω, Κύριε, Θεέ μας, εγέρθητι,
Σκόρπισε τους εχθρούς της
και προκάλεσε την πτώση τους
περίπλεξε τις πολιτικές τους,
Ματαίωσε τα δολερά τους τεχνάσματα,
Σε Εσένα τις ελπίδες μας στηρίζουμε,
Ο Θεός να μας σώσει όλους! 

Τα πιο εκλεκτά σου δώρα που έχεις κρατημένα
Με ευχαρίστηση να της δώσεις.
Μακάρι να κυβερνά για καιρό
Μακάρι να υπερασπίζεται τους νόμους μας
και πάντα να μας δίνει την αφορμή
Να τραγουδάμε με καρδιά και φωνή
Ο Θεός να σώζει τη Βασίλισσα!
Όχι μόνο σε αυτήν τη χώρα, 

Αλλά τα ελέη του Θεού να γίνουν γνωστά,
Από θάλασσα σε θάλασσα!
Κύριε, κάνε να δουν τα κράτη,
Ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι αδέρφια,
και να δημιουργήσουν μια οικογένεια,
Σε όλο τον κόσμο.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου