Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΑ


 

Στίχοι    

Lil din l-art ħelwa, l-Omm li tatna isimha,

    Ħares, Mulej, kif dejjem Int ħarist:

    Ftakar li lilha bl-oħla dawl libbist.

    Agħti, kbir Alla, id-dehen lil min jaħkimha,

    Rodd il-ħniena lis-sid, saħħa 'l-ħaddiem:

    Seddaq il-għaqda fil-Maltin u s-sliem.

 

Μετάφραση

    Φύλαξέ την, Ω Κύριε, όπως τη φύλαξες πάντα!

    Αυτή η Μητέρα Πατρίδα που είναι τόσο αγαπημένη και της οποίας φέρουμε το όνομα!

    Έχε την στη σκέψη σου, Εσύ που την κατέστησες τόσο όμορφη !

    Είθε αυτός που κυβερνά, να θεωρείται σοφός!

    Με τον κυρίαρχο οίκτο, αυξάνεται η δύναμη στον άνθρωπο!

    Σιγούρεψε όλους μας, με ενότητα και ειρήνη!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου