Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

Το επίσημο πολίτευμα του Βελγίου είναι βασιλευόμενη δημοκρατία ημιομοσπονδιακού τύπου, σύμφωνα με το σύνταγμα του 1831, που αναθεωρήθηκε σε ορισμένα σημεία του στις 14 Ιουλίου 1993. Ανώτατος πολιτικός άρχοντας και ρυθμιστής του πολιτεύματος είναι ο μονάρχης της γερμανικής βασιλικής δυναστείας Σαξ - Κόμπουργκ Γκότα, κληρονομικό αξίωμα. Ο Βέλγος μονάρχης είναι επιφορτισμένος με το έργο της επικύρωσης των νόμων που προτείνει το Κοινοβούλιο και με το διορισμό των μελών της κεντρικής κυβέρνησης.
Για την επιλογή των μελών του σώματος της κεντρικής κυβέρνησης λαμβάνεται υπόψη η αρχή της δεδηλωμένης, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση οφείλει να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη ή τουλάχιστον την ανοχή των πολιτικών κομμάτων του Κοινοβουλίου. Η κυβέρνηση επιλέγει την εσωτερική και εξωτερική πολιτική που θα ακολουθήσει η χώρα και έχει επικεφαλής τον πρωθυπουργό.
Το Κοινοβούλιο είναι επιφορτισμένο με το έργο της νομοθετικής εξουσίας και αποτελείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, και τα δύο νομοθετικά πολιτικά σώματα. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, με 212 αιρετά μέλη τετραετούς θητείας, που αντιπροσωπεύουν το βελγικό έθνος στο σύνολό του, και η Γερουσία, που απαρτίζεται από 182 αιρετά, κατόπιν τοπικών εκλογών, μέλη τετραετούς θητείας, προωθούν τα προβλήματα και τα αιτήματα των ημιομόσπονδων περιοχών τις οποίες αντιπροσωπεύουν. Το δικαίωμα της ψήφου είναι καθολικό για όλους τους Βέλγους πολίτες (άντρες και γυναίκες), που έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Το ημιομοσπονδιακό σύστημα διακυβέρνησης των βελγικών επαρχιών προϋποθέτει τη λειτουργία των κατά τόπους οργάνων νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. Μια κοινοτική Βουλή, που αποτελείται από 186 μέλη και ένα Εκτελεστικό Σώμα 8 μελών, εξυπηρετεί τις νομοθετικές ανάγκες και τη διακυβέρνηση των φλαμανδόφωνων επαρχιών της Αμβέρσας, της Φλάνδρας, του Λίμπουργκ, της Βόρειας Βραβάνδης και του φλαμανδόφωνου τμήματος των Βρυξελών. Αντίστοιχα μια κοινοτική Βουλή 132 τοπικών αντιπροσώπων και ένα Εκτελεστικό Συμβούλιο 4 μελών, συνεργαζόμενο με τη βαβυλωνική τοπική Βουλή, εξυπηρετεί το γαλλόφωνο πληθυσμό των Βρυξελών. Για ολόκληρη τη δίγλωσση επαρχία των Βρυξελών προβλέπεται η λειτουργία τοπικής Βουλής 75 τοπικών αντιπροσώπων και πενταμελούς Εκτελεστικού Συμβουλίου. Ο γερμανόφωνος πληθυσμός των ανατολικών περιοχών της επαρχίας της Λιέγης απολαμβάνει το δικαίωμα της διοικητικής αυτονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου