Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

ΝΟΜΙΣΜΑ


Η λίρα (μαλτεζική γλώσσα:lira maltija), κωδικός ISO 4217: MTL) ήταν το εθνικό νόμισμα της Μάλτας μέχρι το τέλος του 2007. Η συντομογραφία της ήταν Lm, αν και το παραδοσιακό σύμβολο ₤ χρησιμοποιούταν τακτικά σε τοπικό επίπεδο. Στα αγγλικά, το νόμισμα της Μάλτας αναφερόταν συχνά σαν πάουντ (pound).Η λίρα αντικαταστάθηκε από το ευρώ, το οποίο αποτελεί πλέον το εθνικό νόμισμα της χώρας, την 1 Ιανουαρίου 2008στην κλειδωμένη ισοτιμία των 0,429300 λιρών ανά ευρώ

Αντικατάσταση από το ευρώ

Η λίρα της Μάλτας αντικαταστάθηκε από το ευρώ την 1 Ιανουαρίου του 2008 στην «κλειδωμένη» ισοτιμία των 0,429300 μαλτέζικων λιρών ανά ευρώ. Ωστόσο, τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα της μαλτέζικης λίρας συνεχίζουν να έχουν νομική ισχύ και είναι αποδεκτά στις συναλλαγές μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, 2008. Θα είναι επίσης μετατρέψιμα χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλα υα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας μέχρι τις 30 Μαρτίου, 2008. Τα κέρματα θα είναι μετατρέψιμα από την Κεντρική Τράπεζα της Μάλτας μέχρι την 1 Φεβρουαρίου 2010, και τα χαρτονομίσματα μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, 2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου