Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σημαντική είναι η παραγωγή δημητριακών και πατάτας. Η κτηνοτροφία είναι επίσης σημαντική πλουτοπαραγωγική πηγή της χώρας με εντατική εκμετάλλευση και παραγωγή κρέατος, γάλακτος κ.ά. Ο κυριότερος πλούτος του υπεδάφους είναι οι βιτουμενιούχοι σχιστόλιθοι και οι φωσφορίτες, που βρίσκονται στο ΒΑ τμήμα της χώρας. Τα δάση της χώρας προσφέρουν ξυλεία, κυρίως για την κατασκευή χαρτιού και επίπλων. Η εκτεταμένη παράκτια περιοχή παρέχει ικανούς αλιευτικούς πόρους, που τροφοδοτούν μια καλά οργανωμένη σχετική βιομηχανία. Η βιομηχανία άρχισε να αναπτύσσεται από τη σταλινική περίοδο και πλέον αποτελεί τη σημαντικότερη οικονομική πηγή της χώρας. Οι κυριότεροι κλάδοι της οικονομίας της χώρας είναι ο ενεργειακός, οι τηλεπικοινωνίες, οι κλωστοϋφαντουργίες, τα χημικά προϊόντα, οι τράπεζες και τα τρόφιμα, ενώ ο τουρισμός και το διαμετακομιστικό εμπόριο συνεισφέρουν επίσης σημαντικά. Οι εξαγωγές γίνονται κυρίως με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της ΕΕ. Η εσθονική κορόνα ήταν το νόμισμα της Εσθονίας ως και τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Η εσθονική ονομασία είναι «kroon» και διαιρείται σε 100 senti. Η Εσθονία συμμετέχει στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ΙΙ από τις 28 Ιουνίου 2004 και αντικατέστησε την κορόνα με το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου